Tilgjengelige Hyttetomter i Vatnedalen 

Bygging av hytter i Vatnedalen fortsetter.  Nå åpner snart byggingen fra parkeringen og videre innover. Første byggetrinn er klargjøring og utbygging mellom eksisterende vei og Vatnedalstjønna.

Byggeplanen er ute til høring nå.

Er du interessert i mer opplysninger om hva som foregår kan du kontakte 

Jørund Klonteig på tlf 90 93 9152